Dit privacy beleid is conform de nieuwe Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht wordt. Dit beleid is van toepassing op alle diensten van Stalhouderij Hanemaaijer (www.stalhouderijhanemaaijer.nl) . Door gebruik te maken van onze website en/of een offerte bij ons aan te vragen geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

(1) Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten en of opdrachtgevers.
Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele offerte en/of opdrachtbevestiging met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen die bij deze opdrachten betrokken zijn.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, en te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen of diensten wij dienen te voldoen. Bent u een bestaande klant dan gebruiken wij uw gegevens om met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van uw opdracht en te kunnen factureren.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde opdrachten geen uitvoering kunnen geven.

(2) Doorgifte aan derden;
In verband met de uitvoering van een eventuele opdrachten met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die wij inhuren om uw opdracht te kunnen uit te voeren. Verder maken wij gebruik van een interne digitale opslag van waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken.

(3) Direct marketing;
Wij kunnen de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en evenementen en u hier zo nodig een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een nieuwsbriefmailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de tekst onderaan iedere mailing.

(4) Publicatie;
In incidentele gevallen kunnen wij aan u gelinkte afbeeldingen gebruiken op sociale media, website en/of magazine, uitsluitend t.b.v. eigen promotiedoeleinden.

(5) Bewaarperiode persoonsgegevens;
Indien u een offerte en/of diensteninformatie bij ons heeft opgevraagd, zullen wij uw gegevens voor onbepaalde duur bewaren.

(6) Uw rechten;
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u een email sturen naar info@stalhouderijhanemaaijer.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Zoetermeer,
[Publicatiedatum Privacyverklaring, 24 mei 2018]