Leiderschap, Management en Teamontwikkeling

Alle drie elementen komen in de omgang met paarden aan de orde. Leidende paarden in een kudde demonstreren een sterk zelfbewustzijn en claimen daarmee een belangrijke positie in de groep. Fysieke krachten spelen hierbij nauwelijks een rol. Veel belangrijker zijn psychische factoren, waarbij het vooral gaat om geloofwaardigheid en consistentie in het vertoonde gedrag. Authentiek gedrag in de ogen van het paard ontstaat wanneer bewust en onbewust gedrag bij de deelnemer complementair zijn. Of anders geformuleerd: wanneer we onszelf onder ogen kunnen en willen zien zoals we zijn, zonder oordeel.

Een paard ziet het ‘zijn’ achter de ‘schijn’, en reageert altijd eerlijk en direct. Hij spiegelt instelling, houding en gedrag van degene die op dat moment met het paard werkt, en toont daarmee diens sterktes en zwaktes. Dankzij het paard kunnen we ons bewust worden van de effectiviteit van ons optreden, en verbeterpunten vaststellen.

Essentiële aspecten hierbij zijn o.a
– het bepalen van de richting en koers
– het verkrijgen van respect en gezag
– leidinggeven en leiding ontvangen
– effectief communiceren
– verbale en non-verbale communicatie

In het omgaan met paarden speelt het kudde bewustzijn of collectieve bewustzijn een belangrijke rol. Het paard heeft als opdracht om in eerste instantie een kuddedier te worden en pas in tweede instantie een individu. Bij de mens in onze westerse cultuur is dat precies omgekeerd. Daar komt de collectieve identiteit veelal tot stand ten koste van de individuele identiteit. Dat is een behoorlijk dilemma: het gaat erom een balans te vinden tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid, waarbij overigens het laatste in onze cultuur hoog in het vaandel lijkt te staan.
We maken graag gebruik van deze tegenstelling om teamontwikkeling te stimuleren.

We gaan ook mennen en hebben daarbij, evenals in een bedrijf, met levende wezens van doen, ieder met hun eigen karakter. Onder moeilijke omstandigheden werken met onze paardenkrachten, maakt het mogelijk om de eigen kwaliteiten en die van anderen beter te leren kennen.
Mennen is een proces van:
– geven en nemen.
– meer met minder
– verbinden en bewegen
– sturen en besturen

Het zal even wennen zijn om zittend op de bok de eerste meters af te leggen. U moet immers op afstand en met beperkte hulpmiddelen (stem, leidsels en zweep) vorm inhoud geven aan een proces. Het paard weet globaal wel wat hem te doen staat, maar u moet hem precies duidelijk maken wat u wilt en van hem verwacht. Als u met het rijden enige routine hebt opgebouwd, gaan we een stapje verder en wordt er een
parcours met hindernissen gereden.

Door de verschillende activiteiten te evalueren en hierop te reflecteren, verkrijgt u inzicht in hoe u en uw collega’s zaken in werksituaties aanpakken. Hieruit kan lering worden getrokken voor u en uw team.
Ervaren procesbegeleiders staan u bij in dit hele ontdekkingsproces.

Trainingsmogelijkheden

De omgang tussen mens en paard is dus een prachtige metafoor, die waardevolle associaties en reflecties oplevert. Bovendien zijn ze direct toepasbaar in de praktijk.
Afhankelijk van uw leerdoelen kunnen we het programma meer toespitsen. Al in de eerste ontmoeting proeft het paard of ons gevoel, ons gedrag en onze lichaamstaal overeenstemmen.  Het laat ons zien hoe het ons waarneemt, wat we uitdrukken. Het paard is een leermeester die ons corrigeert maar niet bekritiseert. Het omgaan met het paard is een motiverende manier om ons bewust te worden van onze kwaliteiten.

Het mag duidelijk zijn dat we de gebaande paden van de “veilige” trainingen achter ons laten om de confrontatie met het paard en met onszelf aan te gaan. Hierbij staan zeer ervaren trainers en begeleiders borg voor een doelgericht en effectief programma. Zij hebben ruime ervaring als consultant en trainer en zijn echte paardenmensen.